TV osem Sladký život


Princíp

Sme presvedčení, že biznis musí spĺňať princípy, vyjadrené skratkou AIDR, pretože inak ide o mrhanie peniazmi klienta.
Attention - Pritiahnuť pozornosť
Interest - Vzbudiť záujem
Desire - Vyvolať túžbu
Response - Podnecovať konanie
Je nám veľkou cťou, že ste sa rozhodli pre našu spoločnosť.

Charakteristika

MAJA PRODUCTION spol. s.r.o. je profesionálna produkčná spoločnosť a hudobné vydavateľstvo, ktorá sa za existenciu, vypracovala na popredné konkurenčné miesta poskytujúca komplexný full servis v oblasti služieb hudobnej produkcie, mediálnej komunikácie, koordinačných aktivít Public Relations, činnosť tlačových odborov, manažmentu podujatí až po televíznu a rozhlasovú produkciu a výroby na kľúč.

Vízia

Zámerom našej spoločnosti je vždy pomáhať jednotlivcom a klientom pri vytváraní želaného imidžu či už smerom navonok externou komunikáciou alebo internou integrovanou komunikáciou v národnom i medzinárodnom rozsahu. Zároveň je našou ďalšou ambíciou stať sa Vašou prvou voľbou partnera pri plánovaní a realizácii obchodných a investičných zámerov.

Stratégia

Pod vedením skúsených pracovníkov a solídneho manažérskeho tímu našej spoločnosti vznikne súdržná sila a logicky postavená reklama, ktorá obmedzí pôsobenie konkurencie, zvýši Váš podiel na trhu, ešte viac posilní prosperitu Vašej firmy, umocníme dojem úspešnosti po ktorej každá firma zatúži a celkovo podporíme image Vás a vašej mocnej značky.

Mgr. Martin Jakubec, CEOMAJA PRODUCTION s.r.o.
vydavateľstvo a produkčná spoločnosť

P.O.Box 35, 830 03 Bratislava 33, SR
Phone: 00 421 2 44 44 22 33
GSM: 00 421 905 405 425
info[zavinac]majaproduction.sk