TV osem Sladký životVydavateľstvo a produkcia

Primárne sa zameriavame na
 • televíznu produkciu, výrobu hudobno zábavných formátov pre televízie
 • prenájom audiovizuálnej techniky
 • výrobu, nahrávanie a postprodukciu videoklipov pre umelcov
 • manažment kultúry, podujatí a zastupovanie interpretov
 • prípravu a realizácie kultúrnych a spoločenských akcií a programov pre firmy, mestá a obce
 • event management pre firmy a subdodávateľská činnosť pre agentúry
 • rozhlasovú a televíznu reklamu na kľúč
 • scenáre reklamných projektov
 • účasť renomovaných osobností
 • tvorbu reklamných kampaní
 • sprievodné programy a full servis

Naše nahrávacie štúdio je zamerané na

 • realizáciu projektov pre začínajúcich autorov a interpretov
 • vydavateľskú činnosť a uvádzanie albumov na trh
 • komponovanie a aranžovanie hudobných diel, spracovanie hudobných diel podľa vašich predstáv
 • realizáciu projektov pre profesionálne hudobné telesá, interpretov a hudobné skupiny (aj mimo priestorov štúdia)
 • nahrávanie hovoreného slova
 • nahrávanie live koncertov, vystúpení a kultúrnych podujatí
 • výrobu podkladov pre sólových interpretov (speváci a inštrumentalisti)
 • výrobu reklamných spotov, jinglov a pod.

Naše bohaté skúsenosti s výrobou jinglov a reklamných spotov pre rádiá a agentúry sú za bezkonkurenčné ceny. Kalkulácie poskytujeme na vyžiadanie, s individuálnym prístupom.Naša produkcia je majiteľom licencií, autorom námetov a scenárov viacerých hudobno zábavných relácii

Repete
Šláger paráda
Návraty
Zlatá dychovka
Hudobné zájazdy
Jadran šou
Jubilanti
Hudobné želania

Ktoré sme realizovali pre televízne spoločnosti. S koncertnými programami vystupujeme po celom Slovensku na rôznych typoch podujatí.

Dovoľujeme si Vás upozorniť, že v súlade so Zákonom č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach sú ochranné znenia a označenia - slovné a logá (v písomnej ako aj grafickej podobe) ako aj jeho ďalšie mutácie, chránené ochrannou známkou ÚPV SR. Preto kopírovanie a používanie značiek môže byť výlučne iba so súhlasom našej spoločnosti.

Bez súhlasu majiteľa ochrannej známky, nikto nesmie používať označenie zhodné s ochrannou známkou pre zhodné tovary alebo služby alebo označenie, ak z dôvodu jeho zhodnosti alebo podobnosti s ochrannou známkou a zhodnosti alebo podobnosti tovarov alebo služieb existuje pravdepodobnosť zámeny na strane verejnosti alebo označenie zhodné alebo podobné s ochrannou známkou, ktorá má na území Slovenskej republiky dobré meno a ktorá nie je zapísaná pre zhodné alebo podobné tovary alebo služby, ak by používanie tohto označenia bez náležitého dôvodu neoprávnene ťažilo z rozlišovacej spôsobilosti alebo dobrého mena ochrannej známky alebo by bolo na ujmu rozlišovacej spôsobilosti ochrannej známky alebo jej dobrému menu.

Majiteľ ochrannej známky, v prípade porušenia práv môže požadovať

a) od vydavateľa hudobných nosičov,
b) interpretov, ktorí používajú toto označenie,
c) agentúr zastupujúcich umelcov pod týmto označením,
d) televízii a rozhlasu používajúce toto označenie,
e) kultúrnych zariadení používajúce toto označenie,
f) fyzických či právnických osôb ktoré znevažujú alebo dehonestujú toto označenie,
g) alebo podobných diel, či vo verejnom obchodnom styku a prezentácii v ktorom je ochranná známka reprodukovaná tak, že vzbudzuje dojem, že ide o druhový názov tovarov alebo služieb, aby sa takéhoto konania bezodkladne vzdal, pokiaľ nato nedostal predchádzajúci súhlas od majiteľa ochrannej známky.

Ak došlo k neoprávnenému zásahu do práv z ochrannej známky, majiteľ ochrannej známky má právo domáhať sa na príslušnom súde, aby porušenie alebo ohrozenie práva bolo zakázané a následky tohto zásahu boli odstránené; môže sa domáhať primeraného zadosťučinenia, ktorým môže byť aj peňažné plnenie do výšky 100.000,- €. Právo na vydanie bezdôvodného obohatenia a právo na náhradu škody tým nie sú dotknuté.MAJA PRODUCTION s.r.o.
vydavateľstvo a produkčná spoločnosť

P.O.Box 35, 830 03 Bratislava 33, SR
Phone: 00 421 2 44 44 22 33
GSM: 00 421 905 405 425
info[zavinac]majaproduction.sk